Gençlik Akademisi

 Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komserliği Türkiye Ofisi arasında imzalanan mutabakat metni kapsamında; Denizli ilinde ikamet eden 15-30 yaşları arasındaki gençler, gençlik meclisi gönüllüleri ile genç mültecileri hedef kitlesi olarak alan Denizli Gençlik Akademisi projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında gençlere; akran destek faaliyetleri, sosyal etkinlikler, mentörlük programı, beceri geliştirme eğitimleri ile gençlerin güçlendirilmesi hedef alınmıştır. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde faaliyete geçirilen Denizli Gençlik Akademisi'nde dijital erişim merkezi, sosyal etkinlik alanı, eğitim ve toplantı salonları yer almaktadır. Bu alan kapsamında 15-30 yaş aralığında bulunan okuyan, çalışan, imkanı kısıtlı veya dezavantajlı olarak adlandırılabilecek tüm genç kitleden bireyler çeşitli başlıklarda eğitimler almış ve onlara nitelikli bir ortamda sosyalleşme imkanı sunulmuştur. 
+