Tarihçe

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi, kuruluşu itibari ile Türkiye'de Yerel Gündem 21 Programı kapsamında kuruluan kent konseylerinden biridir. İlk olarak 1997 yılında " Denizli Belediyesi Gençlik Meclisi" adıyla kurulan kent konseyi, akabinde Yerel Gündem 2 Gençlik Meclisi olarak isim değiştirmiştir. Çalışmalarını belediye desteği ile sürdüren Yerel Gündem 21 Gençlik Meclisi ,5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 76. maddesine bağlı olarak Kent Konseylerinin yönetmeliğinin çıkarılması ile birlikte 2005 yılında yasal statüye ulaşmıştır. 
Denizli Kent Konseyi, yürütme kurulu, genel kurul, başkan, meclisler ve çalışma grupları olmak üzere beş organa sahiptir. Kent Konseyinin en yetkili organı genel kuruldur. Şehirdeki tüm meslek odalarından, sivil toplum kuruluşlarından ve üniversite kulüplerinden gelen temsilciler genel kurulu oluşturur. 
+